13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
Opłaty
Fees

 

Tabela opłat uczestnictwa w 24. Zjeździe PTO
Fees for the participation in the 24th PTO Congress

 

 

Udział w 24. Zjeździe PTO

Participation in the 24th PTO Congress

 

Wczesna rejestracja

Early registartion
till 30.06.2023 r.

Późna rejestracja

Late registration
from 1.07.2023 r.

Członek PTO
PTO Member
1 500 PLN 1 800 PLN
Członek PTTO
PTTO Member
1 000 PLN 1 000 PLN

Członek PTO w trakcie specjalizacji z ortodoncji
Postgraduate PTO Member

1 200 PLN 1 500 PLN
Członek PTO po 65 r. życia
PTO Member over 65
1 200 PLN 1 500 PLN
Osoba prezentująca referat/plakat
The person presenting the paper/poster
1 000 PLN 1 300 PLN
Student (skan aktualnej legitymacji studenckiej)
Student (scan of current student ID)
  900 PLN 1 200 PLN
Pozostali
Others
1 800 PLN 2 100 PLN

 

Kursy przedzjazdowe i pozjazdowe (cena dotyczy pojedynczego kursu)

Pre-congress and post-congress courses (the price is for the single course)

Wczesna rejestracja

Early registration
till 30.06.2023 r.

Późna rejestracja

Late registration
from 1.07.2023 r.

Członkek PTO
PTO Member
900 PLN 1 200 PLN
Członek PTTO
PTTO Member
900 PLN 1 200 PLN
Członek PTO w trakcie specjalizacji
Postgraduate PTO Member
800 PLN 1 100 PLN
Członek PTO po 65 r. życia
PTO Member over 65
800 PLN 1 100 PLN
Pozostali
Others
1 100 PLN 1 400 PLN
Imprezy towarzyszące
Accompanying events
   
Get Together-osoba towarzysząca
Get Together accompanying person
250 PLN 300 PLN
Gala Dinner 450 PLN 500 PLN
Gala Dinner - osoba towarzysząca
Gala Dinner - accompanying person
450 PLN 500 PLN

Wycieczka nocna po Białymstoku - 13.09.2023, godz. 21.00 - max 50 os.
Night tour of Bialystok - 13/09/2023, at 21.00 - max. 50 people

 

70 PLN 90 PLN
Wycieczka Biebrza - 16.09.2023 - max 12 os.
Biebrza Tour - 16/09/2023 - max 12 people
350 PLN 350 PLN
Wycieczka Białowieża - 16.09.2023 - max 10 os.
Bialowieza Tour- 16/09/2023 - max 10 people
350 PLN 350 PLN

Dokonanie płatności, a nie rejestracja do 30.06 jest gwarancją uzyskania niższej opłaty zjazdowej.

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY