13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
FAQ

 

 

Cena obejmuje udział w 2 dniach imprezy oraz przerwy kawowe i lunchowe. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.

Po rejestracji na wydarzenie uczestnik otrzymuje automatyczne potwierdzenie wraz z podsumowaniem wybranych aktywności, kwotą do zapłaty i numerem konta do przelewu. Przypominamy, że rejestracja do 30.06.2023 bez zaksięgowanej płatności nie uprawnia do korzystania z przywileju niższej opłaty.

Nieuregulowanie płatności przed terminem Zjazdu nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa. Informacje o rezygnacji należy wysłać mailem na: [email protected]

Tak, każda osoba/firma zgłaszająca udział w wydarzeniu otrzyma fakturę drogą elektroniczną (mail). Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu Zjazdu.

Udział w Zjeździe można zgłaszać do 6-09-2023

Potwierdzeniem uczestnictwa w Zjeździe jest automatyczna wiadomość z systemu rejestracyjnego, którą otrzymują także Organizatorzy.

Wszystkie zmiany prosimy zgłaszać bezpośrednio do Organizatorów na adres: [email protected]. Potwierdzeniem wprowadzenia zmian będzie informacja z systemu rejestracyjnego z podaniem kwoty i numerem konta.

Organizator nie przewiduje takiej możliwości.

Możliwość zwrotu opłaty stanowi regulamin Zjazdu. Rezygnacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
  • W przypadku rezygnacji do dnia 15.07.2023 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%,
  • W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 15.08.2023 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 400 zł,
  • W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 15.08.2023 roku - brak zwrotów

W przypadku potrzeby zmiany danych należy przesłać informacje do Organizatorów na adres email: [email protected]. Po ich otrzymaniu zostanie wystawiona faktura korygująca.

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Nie. Każdy z autorów ma obowiązek zarejestrowania się i uiszczenia opłaty zjazdowej wg taryfikatora. Brak opłaty zjazdowej do 30.06.2023 skutkuje usunięciem abstraktu z programu naukowego.

Wszystkie certyfikaty będą wysyłane po zakończeniu wydarzenia do Uczestników drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy.
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY