14 -17 września 2022 - Sopot, Polska
Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


w związku z nadal niepewną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą pandemii wirusa SARS-CoV-2 organizatorzy Zjazdu w porozumieniu z Zarządem Głównym PTO zdecydowali o przełożeniu 23. Zjazdu na 14-17. 09. 2022 r.

Miejsce Zjazdu pozostaje bez zmian.

Do zobaczenia w Sopocie, w 2022!

Komitet Organizacyjny 23. Zjazdu PTO

dr n. med. Monika Sawicka

dr n. med. Anna Urbaniak

 

PLANOWANE TEMATY GŁÓWNE

Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
Cyfrowy gabinet ortodontyczny
Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
CBCT i MRI w ortodoncji
Alignery

Zjazd zaczyna się już za...
Regulamin

 

23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji 23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
   1. PTO, organizator – Polskie Towarzystwo Ortodontyczne,
   2. Zjazd –23. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
   3. Komitet Organizacyjny – członkowie komitetu organizacyjnego powołani przez Gdańskie Regionalne Koło PTO,
   4. Uczestnik (Zjazdu) – podmiot, który zgłosił swój udział w celu uczestniczenia w Zjeździe i wypełnił formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej: www.zjazdpto.pl
 2. Informacje organizacyjne
  1. Organizatorem 23. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (NIP 7121939694, REGON 430715192, KRS: 000034259),
  2. Zjazd odbywa się w dniach 14-17 września 2021 roku w Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot,
  3. Zjazd poprzedzają dwa kursy przedzjazdowe w dniu 14 września 2022 roku i kończą dwa kursy pozjazdowe w dniu 17 września 2022 roku, ich wyłącznym organizatorem jest PTO,
  4. Zakres tematyczny Zjazdu:
   • Stabilny SSŻ w leczeniu ortodontycznym
   • Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
   • Cyfrowy gabinet ortodontyczny
   • Chirurgia ortognatyczna
   • CBCT i MRI w ortodoncji
   • Alignery
  5. Językiem wykładowym jest język polski oraz język angielski,
  6. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z języka angielskiego na język polski dla osób zainteresowanych.
  7. Zjazd posiada sponsorów. Warunki sponsoringu określone zostały w umowach sponsorskich,
  8. W czasie Zjazdu odbywać się będzie wystawa, której warunki zawarte zostały w umowach z wystawcami.
 3. Warunki uczestnictwa w Zjeździe
  1. Warunkiem udziału w Zjeździe jest zalogowanie na stronie internetowej zjazdu: www.zjazdpto.pl (zakładka Rejestracja) i:
   1. Akceptacja regulaminu zjazdowego,
   2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego,
   3. Dokonanie opłaty zgodnej z kategorią rejestracyjną nie później niż 14 dni od dokonania rejestracji.
  2. Wysokość opłaty za udział w Zjeździe uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika oraz kategorii uczestnika, a nie rejestracji,
  3. Z opłaty zwolnieni są Przewodniczący Kół Regionalnych PTO, Członkowie Honorowi PTO, Zarząd Główny PTO, Członkowie Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, Kierownicy Katedr i Zakładów Naukowych a także wykładowcy wprowadzający (tzw. „keynote speakers”),
  4. Zwolnienie z opłaty zjazdowej nie dotyczy osób wygłaszających referaty zjazdowe oraz pracowników jednostek naukowych poza wymienionymi w pkt. 3,
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty,
  6. Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Zjeździe wraz z materiałami zjazdowymi, przerwami kawowymi i lunchowymi,
  7. Opłaty za udział w Zjeździe pobierane są w PLN,
  8. Organizator nie pobiera opłat gotówkowych,
  9. Opłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany w formularzu rejestracyjnym,
  10. O przyjęciu opłaty zjazdowej decyduje termin wpłaty na konto bankowe,
  11. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną,
  12. Opłaty nie mogą zostać przepisane na inną osobę.
 4. Rezygnacje
  1. W przypadku rezygnacji do dnia 15.07.2022 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%,
  2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 15.08.2022 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł,
  3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 15.08.2022 roku - brak zwrotów,
  4. Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: [email protected]
 5. Zgłaszanie prac naukowych na Zjazd
  1. Warunkiem wygłoszenia prezentacji jest rejestracja na zjazd i dokonanie opłaty Zjazdowej*,
  2. Zgłaszanie prac następuje elektronicznie. Możliwość dodania abstraktu będzie dostępna tylko dla osób, które wcześniej dokonały rejestracji na wydarzenie. Moduł Abstrakty, będący częścią systemu rejestracji uczestników 23. Zjazdu PTO będzie dostępny w potwierdzeniu poprawnie dokonanej rejestracji, które otrzyma każdy uczestnik w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.
  3. Sesja plakatowa odbywa się w pierwszym dniu Zjazdu tj. 15.09.2022. Autorzy plakatów będą proszeni o ich przesłanie drogą mailową na adres [email protected] do 14.09.2022.
 6. Przebieg Zjazdu
  1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały zjazdowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Zjazdu,
  2. Podczas Zjazdu organizator zapewnia przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe,
  3. Treści naukowe Zjazdu są zgodne z przedstawionym wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie organizator Zjazdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy,
  4. W trakcie trwania Zjazdu wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu,
  5. Podczas trwania Zjazdu (w trakcie sesji naukowych) nie będą prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym,
  6. Zjazd posiada sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na treści naukowe prezentowane podczas sesji naukowych. W materiałach zjazdowych mogą znajdować się materiały reklamowe sponsorów i wystawców,
  7. Zjazdowi Towarzyszy strefa wystawców, która zlokalizowana jest w hotelu Sharaton w Sopocie, na terenie którego odbywa się Zjazd.
  8. Wstęp na Zjazd mają wyłącznie akredytowani Uczestnicy Zjazdu. Uczestnik staje się akredytowanym Uczestnikiem Zjazdu po potwierdzeniu akredytacji w dniu Zjazdu przez Organizatora oraz po odebraniu identyfikatora.
  9. Uczestnik zobowiązany jest do okazania identyfikatora na żądanie Organizatora. Brak identyfikatora stanowi podstawę do żądania przez Organizatora opuszczenia terenu Zjazdu przez Uczestnika.
  10. Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i ppoż, jakie obowiązują na terenie zjazdu, jak również instrukcji i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli Organizatora.
 7. Warunki zaliczenia Zjazdu do dorobku (dotyczy uczestników)
  1. Za udział w Zjeździe lekarze otrzymują punkty edukacyjne, a ich liczba przyznawana jest przez Izbę Lekarską na podstawie szczegółowego programu naukowego,
  2. Każdy z uczestników, który był obecny na Zjeździe, dokonał rejestracji, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych i uczestnictwie w Zjeździe drogą mailową na podany adres podczas rejestracji.
  3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Zjazdu.
 8. Cel kształcenia oraz przedmiot kształcenia Zjazdu
  1. Celem kształcenia jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, ortodontów oraz lekarzy innych specjalności, integracja środowiska lekarzy dentystów, ortodontów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ortodoncji,
  2. Przedmiot kształcenia:
   - Stabilny SSŻ w leczeniu ortodontycznym
   - Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
   - Cyfrowy gabinet ortodontyczny
   - Chirurgia ortognatyczna
   - CBCT i MRI w ortodoncji
   - Alignery
 9. Postanowienia końcowe
  1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej www.zjazdpto.pl
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Zjazdu pod adresem e-mail: [email protected]
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  4. Klauzula informacyjna:

  Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203, Sąd Rejonowy Warszawie pod numerem KRS 0000034259, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, NIP 712 193 96 94.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych jest Netventure Sp. z o.o. ul. Ojcowska 2, 2-918 Warszawa, NIP: 521-35-53-406, REGON: 142229497, KRS: 0000347932 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50 000 PLN, wpłacony w całości
  3. Wybór należy do Państwa czy będzie to blackjack, poker, keno, baccarat czy może bingo. Zagwarantujemy Wam najlepszą rozrywkę w sieci, to będzie niezapomniana przygoda, za każdym razem, kiedy przed ekranem komputera zasiądziecie do gry w Golden Sevens http://www.grykasyno.org/automaty-do-gier/golden-sevens/ zapewni Wam ekscytujące emocje. Możecie, więc rozpocząć Waszą przygodę z kasynami online już dziś, wystarczy zapoznać się z zasadami poszczególnych gier.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu i kursów:
Sheraton Sopot Hotel
Powstańców Warszawy 10,
81-718 Sopot

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY