15 -18 września 2021 - Sopot, Polska
Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


w związku z obecnym i prognozowanym zagrożeniem zakażenia COVID-19 organizatorzy Zjazdu w porozumieniu z Zarządem Głównym PTO zdecydowali o przełożeniu 23. Zjazdu na 15-18.09.2021 r.

Miejsce Zjazdu pozostaje bez zmian.

Przypominamy, że rejestracja na 23. Zjazd PTO jest aktywna i można się zapisywać.

Do zobaczenia za rok w Sopocie!

Komitet Organizacyjny 23. Zjazdu PTO

dr n. med. Monika Sawicka

dr n. med. Anna Urbaniak

 

PLANOWANE TEMATY GŁÓWNE

Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
Cyfrowy gabinet ortodontyczny
Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
CBCT i MRI w ortodoncji
Alignery

Zjazd zaczyna się już za...
Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

 

 

 • abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 12.06.2020 r.,
 • 25.06.2020 - zawiadomienie o akceptacji streszczeń przez Komitet Naukowy,
 • tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim,
 • długość abstraktu max. 2000 znaków ze spacjami,
 • abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym, uwzględniając podział streszczenia na cel badania, materiał i metody, wyniki i wnioski
 • do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa,
 • zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich jej współautorów oraz na jego publikację w materiałach zjazdowych,
 • warunkiem wygłoszenia oraz umieszczenia streszczenia w Książeczce Streszczeń jest potwierdzony udział przynajmniej jednego autora w Zjeździe,
 • wystąpienia ustne, jak i postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres [email protected] i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Naukowego),

Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie członków Komitetu Naukowego, którzy podejmują decyzję o:

 • kwalifikacji pracy do prezentacji ustnej,
 • kwalifikacji pracy do prezentacji w postaci plakatu,
 • nieprzyjęciu pracy do udziału w Zjeździe,
 • zgodności tematyki pracy z problematyką Zjazdu,
 • poprawności metodologicznej,
 • oryginalności i nowatorstwa uzyskanych wyników,
 • wartość poznawczej pracy,
 • przydatności praktycznej uzyskanych wyników,

UWAGA: Wybrana przez Komitet Naukowy forma prezentacji nie musi być zgodna z preferencjami autorów

Prezentacja ustna musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy [email protected] w dokumencie o rozszerzeniu "*.pptx" (Microsoft Office 2007 lub nowszy) lub "*.pdf" do dnia 15.09.2020 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji.

Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia".

Czas wystąpienia: 8 minut i 2 minuty dyskusji.

UWAGA! W tym roku sesja plakatowa będzie w formie elektronicznej.

Pliki/plakaty należy przesyłać w wersji pionowej, format zdjęć  .jpg
Rozdzielczość: 1080 x 1920

Z uwagi, że technicy muszą przygotować prezentację interaktywną termin nadsyłania plakatów: 31.08.2020.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas 23. Zjazdu PTO oraz podane na stronie www.zjazdpto.pl

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu i kursów:
Sheraton Sopot Hotel
Powstańców Warszawy 10,
81-718 Sopot

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY