13 -16 września 2023 - Białystok, Polska
Zarejestruj się

 

 TEMATY

Retencja, finishing
Retention, finishing


Powikłania po leczeniu ortodontycznym
Complications after orthodontic treatment


Współpraca interdyscyplinarna – planowanie cyfrowe
Interdisciplinary treatment – digital planning

Zjazd zaczyna się już za...
Komitet Naukowy
 
 
Przewodnicząca: dr hab.
Izabela Szarmach
dr hab.
Ewa Czochrowska
prof. dr hab. 
Teresa Sierpińska
dr n. med.
Agnieszka Predko-Engel
dr n. med.
Krzysztof Dowgierd
dr hab. n. med.
Jan Borys
Komitet Organizacyjny
 
 
Przewodnicząca: dr n. med.
Agnieszka Predko-Engel
Sekretarz: dr n. med.
Magdalena Kalinowska
Skarbnik: dr n. med.
Irena Grodzka
dr n. med. 
Beata Bugała-Musiatowicz
dr n. med.
Joanna Kaczyńska
Lokalizacja

Miejsce Zjazdu:
Opera i Filharmonia Podlaska 
ul. Odeska 1
15-406 Białystok

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY