14 -17 września 2022 - Sopot, Polska
Zarejestruj się

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


zapraszamy do udziału w 23. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

dr n. med. Monika Sawicka
dr n. med. Anna Urbaniak

 

 TEMATY GŁÓWNE

Stabilny staw skroniowo-żuchwowy w leczeniu ortodontycznym
Biomechanika i zakotwienie szkieletowe
Cyfrowy gabinet ortodontyczny
Chirurgia ortognatyczna i zabiegi chirurgiczne wspomagające ortodoncję
CBCT i MRI w ortodoncji
Bioestetyka

Zjazd zaczyna się już za...
Wykładowcy

 

 

 

 

Marcio Almeida (Brazylia)

Tytuł wykładu i kursu: Biomechanika z wykorzystaniem mikroimplantów ortodontycznych w obszarze poza wyrostkiem zębodołowym / Biomechanics of the extra-alveolar mini-implants

Tematyka wykładu i kursu: 

Niezaprzeczalnym jest, że zakotwienie szkieletowe zrewolucjonizowało leczenie ortodontyczne. Właściwe zrozumienie biomechaniki leczenia ortodontycznego opartego o miniimplanty ortodontyczne pozwoliło znacznie poszerzyć zakres przemieszczeń zębów, do takiego jaki nigdy nie był możliwy wcześniej. Jednakże, aby zapewnić pacjentowi lepszy efekt leczenia, szczególnie w perspektywie przebiegu płaszczyzny zgryzu ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z licznych możliwości zastosowania sił w oparciu o zakotwienie szkieletowe. Wykład ten ma rozwiązać problem aplikacji koncepcji biomechaniki, która jest niezwykle istotna w leczeniu trudnych przypadków klinicznych.

 

It is undeniable that extra-alveolar mini-implants anchorage has revolutionized Orthodontics. Correspondingly, the proper understanding of mini-implants biomechanics allowed to broaden the range of dental movements as never seen before in clinical practice. However, in order to produce better treatments, especially regarding the effects in occlusal plane, it is important to be aware of the numerous possibilities of applying force systems based this type of skeletal anchorage. Thus, this lecture aims to address the application of biomechanics concepts that are extremely relevant to the proper employment of extra-alveolar mini-implants in complex clinical cases.

Biografia:

Dr Marcio Almeida od 1994 roku prowadzi własną praktykę w Bauru, Sao Paulo (Brazylia). Ukończył studia i uzyskał tytuł doktora w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie Sao Paulo - Bauru Dental School. Jest profesorem na Uniwersytecie North Parana. Głównym tematem badań prowadzonych przez dr Almeida jest leczenie wad klasy II, biomechanika leczenia ortodontycznego, leczenie zgryzów otwartych i głębokich, resorpcja wierzchołków korzeni zębów oraz zakotwienie szkieletowe. Dr Almeida opublikował ponad 150 artykułów oraz wydał dwie książki o tematyce ortodontycznej: „Ortodoncja kliniczna” i „Biomechanika z wykorzystaniem mikroimplantów ortodontycznych”. Jest recenzentem AJODO, Angle Orthodontist, Journal of Orthodontics, Acta Odontologica Scandinavica, Progress in Orthodontics, Dental Press Journal of Orthodontics, Revista Clinica Dental Press, Orthodontia SPO, European Journal of Pediatric Dentistry oraz kilku innych czasopism. Jest członkiem redakcji Journal of the World Federation of Orthodontists. Jest aktywnym członkiem Angle Society w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio został wybrany redaktorem naczelnym czasopisma Revista Clinica de Ortodontia Dental Press.

Dr Marcio Almeida maintains a private orthodontic practice in Bauru, São Paulo, Brazil since 1994. He received his MSc, PhD and Post-doctorate in Orthodontics from the University of São Paulo, Bauru Dental School. Also, He is a Full Professor at University of North Paraná, UNOPAR, Londrina-PR, Brazil. Dr Almeida’s main focus of research work is on Class II treatment, Biomechanics, Open Bite, Deep bite, root resorption and skeletal Anchorage. He has published more than 150 peer reviewed clinical and scientific articles and has published two books on Clinical Orthodontics and Biomechanics and Extra-Alveolar miniscrews in Orthodontics. Dr Marcio serves as a reviewer for the AJODO, Angle Orthodontist, Journal of Orthodontics, Acta Odontologica Scandinavica, Progress in Orthodontics, Dental Press Journal of Orthodontics, Revista clínica Dental Press, Ortodontia SPO, European Journal of Pediatric Dentistry and some other Journals. He is also a member of editorial Board of Journal of the World Federation of Orthodontists. He is an active member of Angle Society in the united states (North Atlantic Component). Recently he was elected to serve as Editor-in-chief of Revista Clínica de Ortodontia Dental Press.

Simon Graf (Szwajcaria)

Tytuł wykładu: Wykorzystanie druku 3D w metalu w ortodoncji / 3D metal printing in orthodontics

Tematyka wykładu: 

Od momentu wprowadzenia do ortodoncji w 2014 roku druku w 3D wiele się wydarzyło! W obecnych czasach wirtualne planowanie i druk 3D w metalu w ortodoncji stały się coraz bardziej popularne i trudno sobie wyobrazić leczenie ortodontyczne bez tej technologii. Przyszedł więc czas na rozmowę o nowych metodach, możliwościach i ograniczeniach tej metody. Nie tylko o cyfrowym planowaniu i wykorzystaniu w codziennej praktyce, ale również o drukowaniu w metalu jako metodzie. Simon Graf podczas swojego wykładu podzieli się z  Państwem swoim doświadczeniem, porażkami i pułapkami jakie mu się przytrafiły w trakcie 7 letniej pracy z tą technologią.

Since the introduction of 3d metal printing in orthodontics back in 2014 a lot happened! Nowadays virtual planning and 3d metal printing of orthodontic appliances became more and more popular, and it’s hardly impossible to imagine orthodontics without it! So it’s about time to talk about new variations, possibilities and limits. Not just regarding of virtual design and clinical use, but also on the metal printing process itself. Simon Graf will share with you his experiences, failures and pitfalls from 7years of metal printing in orthodontics.

Biografia:

Urodzony 15.10.1980. Ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Bernie 17.10.2007. Od sierpnia 2009 do września 2012 uczestniczył w 3 letnim podyplomowym programie z zakresu ortodoncji na Uniwersytecie w Bazylei. W 2014 roku otworzył prywatną klinikę ortodontyczną „Smile” w Belp (Szwajcaria). Główne zainteresowania naukowe: dr Simon Graf szczególnie interesuje się przenoszeniem aparatów ortodontycznych do świata wirtualnego. W 2014 roku rozpoczął od zastosowania technologii cad/cam do druku 3D metalowego aparatu do szybkiego poszerzania podniebienia (hyrax) wprost ze skanu wewnątrzustnego. Tak szybko, jak tylko był w stanie ustandaryzować postępowanie wytwarzania tego aparatu tą techniką, kontynuował pracę nad możliwością wyprodukowania tą samą techniką aparatu Herbsta, łuku językowego i innych aparatów, a następnie skoncentrował się nad aparatami z zakotwieniem szkieletowym. Ponieważ cały czas następuje rozwój materiałów, obecnie pracuje nad drukowanymi bezpośrednio aparatami wykonanymi z akrylu. Jest także zaangażowany w rozwój oprogramowania do tworzenia aparatów ortodontycznych wg własnego pomysłu. Od 2016 roku prezentuje na całym świecie wykłady związane z tą tematyką.

Born 15.10.1980 Academic studies: Dentist, University of Bern 17.10.2007 3 years orthodontic postgraduate program, orthodontic department of the University of Basel August 2009 - September 2012 Opening Smile AG (german for: Smile Inc.) Private orthodontic clinic in Belp, Switzerland February 2014 Main topics: Simon Graf has a specific interest in the translation of production of orthodontic appliances in the digital world. He started in the beginning of 2014 with a cad/cam-procedure for 3D- metal-printed rapid-palatal-expansion device(hyrax) directly from an intraoral scan. As soon he was able to establish a standardized protocol for this appliance, he continued to work on the herbst-appliance, lingual arch etc. and proceeded to bone-borne appliances. As the materials are evolving, he is now working on acrylic direct printed removable appliances. Also, he is involved in the development of self-designing appliance software. He is lecturing about these topis since 2016 worldwide.

Michael Gunson (USA)

Tytuł wykładu: Patologia wymowy vs patologia mowy / Speech pathology vs the pathology of speech

Tematyka wykładu: 

Jest ogólnie przyjęte, że zęby oraz rozwój szczęki i żuchwy wpływa na mowę. Jednakże informacje zawarte w literaturze nie są już tak oczywiste. Tak naprawdę, pacjenci bardzo często nie mają problemów z wymową pomimo obecności znaczących zębowych i/lub szkieletowych rozbieżności. Problemem w takich sytuacjach jest to, że praca jaką pacjenci w takich sytuacjach wkładają w to, aby ich mowa była prawidłowa może spowodować problemy dotyczące m.in. pogorszenia estetyki twarzy, dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego, starcia zębów oraz wiele innych.

 

Założenia wykładu:

 1. Zrozumienie badań dotyczących wpływu stomatologii na mowę.
 2. Jak badać wymowę u pacjentów stomatologicznych?
 3. Jak znajdować prawdopodobne problemy spowodowane nieprawidłowymi wzorcami dotyczącymi wymowy?

It is readily assumed that teeth and jaw development influences speech. The literature, however, is not as clear as it would seem. In fact, patients are often able to sound normal in their speech when significant skeletal/dental abnormalities are present. The problem in this scenario is that the energy expended to overcome the skeletal/dental abnormalities can cause breakdown of the orofacial system: facial esthetic decline, temporomandibular dysfunction, tooth wear, etc.

Learning objectives:

 1. Understand the research on the effects of dentistry on speech.
 2. How to examine speech in a dental patient? 
 3. How to identify possible pathology caused by abnormal speech patterns?

Tematyka kursu pozjazdowego, który składał się będzie z 3 części: 

Estetyka twarzy w aspekcie funkcjonalnym: kompleksowe podejście umożliwiające uzyskanie estetycznych rezultatów leczenia.

Estetyka twarzy jest najczęściej oceniana przez klinicystów poprzez pomiary pozycji i kształtów części składowych twarzoczaszki oraz zębów. Czy jest to analiza cefalometryczna, czy analiza uśmiechu (Smile Design), te narzędzia oraz wynikające z nich sposoby leczenia skupiają się jedynie na kształcie i umiejscowieniu elementów twarzoczaszki człowieka. Najbardziej ignorowanym aspektem estetyki twarzy jest funkcja. Funkcjonalnymi kluczami twarzy są: mowa, jedzenie i komunikacja. Usta są najistotniejszym elementem w przypadku wykonywania tych czynności. Znaczący wpływ na ich kształt i pozycję mają zęby, staw skroniowo-żuchwowy, górne drogi oddechowe oraz układ kostny. Jeżeli te wszystkie elementy nie działają prawidłowo, jest to widoczne w obrębie warg, a jeżeli wargi nie pracują prawidłowo, cały system nie pracuje właściwie. Tematyka wykładu skupiać się będzie na identyfikacji problemów ustno-twarzowych, które wpływają na wargi. Wykładowca postara się pokazać, jak leczenie tych problemów może zaowocować uzyskaniem harmonii w estetyce twarzy poprzez właściwą pozycję, kształt i funkcję warg pacjenta.

Założenia wykładu:

 1. Zrozumienie jaki jest wpływ warg na trzy główne funkcje twarzy: mowę, jedzenie i komunikację.
 2. Znajomość wpływu problemów ustno-twarzowych na wargi.
 3. Zrozumienie jak leczenie problemów ustno-twarzowych wpływa na estetykę twarzy i normalizację problemów związanych z pozycją, kształtem i funkcją warg.

Powikłania ortodontyczne związane z chirurgią ortognatyczną.

Leczenie ortognatyczne jest złożonym procesem. Jego powodzenie w znacznej mierze zależy od komunikacji w zespole wielu specjalistów. Chirurg jest bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzenie operacji, ale precyzja i stabilność wyniku leczenia ortognatycznego często zależy od przygotowania przed zabiegiem oraz pozabiegowej opieki ortodontycznej. Podczas wykładu omówione zostaną częste błędy oraz techniki, które mogą skutkować powikłaniami w leczeniu.

Założenia wykładu:

 1. Poznanie jak powszechnie stosowane protokoły ortodontyczne przygotowujące do leczenia ortognatycznego, mogą skutkować zwiększonym ryzykiem powstania powikłań.
 2. Zrozumienie pooperacyjnej fazy leczenia ortodontycznego, które może być odpowiedzialne za powstanie komplikacji.

Dlaczego stawy skroniowo-żuchwowe moich pacjentów wyglądają właśnie tak? Dlaczego powinienem się tym przejmować?

Objawami klinicznymi resorpcji wyrostków kłykciowych są: zaburzenie harmonii w estetyce twarzy, zmniejszenie górnych dróg oddechowych i zaburzenia zgryzu. Chociaż objawem wielu różnych chorób jest resorpcja wyrostków kłykciowych, wszystkie te choroby aktywują procesy prowadzące do destrukcji chrząstki oraz kości. Typowe reakcje związane z resorpcją kłykci związane są z powstawaniem wolnych rodników oraz aktywacją procesów niszczenia kości poprzez cytokiny i produkty katabolizmu fosfolipidów, zaburzeniem równowagi hormonalnej i aktywacją enzymów odpowiedzialnych za niszczenie matrycy. Zrozumienie tych patomechanizmów umożliwia zapobieganie powstawaniu resorpcji wyrostków kłykciowych z wykorzystaniem odpowiednich leków. Literatura wskazuje, że antyoksydanty, tetracykliny, kwasy omega-3, niesteroidowe leki przeciwzapalne, terapia hormonalna i inhibitory cytokin prozapalnych są w stanie zmniejszyć erozję w stawach. W momencie, kiedy uda się farmakologicznie kontrolować resorpcję wyrostków kłykciowych żuchwy, lekarz może w bardziej przewidywalny sposób odbudować płaszczyznę zgryzu, drogi oddechowe oraz harmonię twarzy.

Założenia wykładu:

 1. Zrozumienie jak kompresja i stan zapalny w stawie, w obrębie wyrostków kłykciowych, może powodować ich resorpcję.
 2. Zrozumienie szlaków metabolicznych, aktywowanych kompresją i stanem zapalnym w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, mogących doprowadzić do resorpcji wyrostków kłykciowych.
 3. Zrozumienie, jak metody farmakologiczne wpływają na resorpcję wyrostków kłykciowych żuchwy.
 4. Zrozumienie jak zminimalizować kompresję wyrostków kłykciowych żuchwy

Functional Facial Esthetics: a comprehensive approach to achieving esthetic results

Facial esthetics are most often judged by clinicians by measuring the position and form of the parts of the face and teeth. Whether its cephalometric analysis or Smile Design, these diagnostic and treatment approaches only focus on form and position. A mostly ignored aspect of facial esthetics is function. The functional keys of the face are speaking, eating and communicating. The lips are the most important functional unit when it comes to performing these functions. Lip form and position are all influenced by the teeth, the temporomandibular joints, the airway and the skeleton. If this system is not working correctly, it will be seen in the lips. If the lips are not working correctly, the system can break down. The discussion will center on how to identify oro-facial problems that affect the lips. It will show how treating these problems can deliver beautiful facial results by normalizing the patients lip position, form and function.

Learning objectives:

 1. Understand how the lips are responsible for the three major functions of the face, 1) speaking, 2) eating and 3) communicating.
 2. Know the oro-facial problems that affect the lips.
 3. Understand how treating these problems can deliver beautiful facial results by normalizing the patients lip position, form, and function.

Orthodontic complications with orthognathic surgery

Orthognathic surgery is complex. The success of orthognathic surgery depends heavily on interdisciplinary communication. The surgeon is directly responsible for the execution of the surgery but the accuracy and longevity of the outcome often depends on the preparatory and post-surgical orthodontic care. Common orthodontic errors and treatment techniques that result in orthognathic patient complications will be discussed.

Learning objectives:

 1. Know the common orthodontic preparation techniques result in increased risk for complications at surgery.
 2. Understand the post orthodontic treatments that can complicate the results of orthognathic surgery patients.

Why do my patient’s temporomandibular joints look like that? And why should I care?

The clinical manifestations of condylar resorption are facial imbalance, airway size reduction and bite disturbances. Although many disparate diseases have condylar resorption as a sign, all these diseases activate common bone and cartilage destructive biologic pathways. Common molecular events associated with condylar resorption include the genesis of free radicals, osteoclastogenic signaling by cytokines and phospholipid catabolites, hormonal imbalances and activation of matrix degrading enzymes. Understanding these pathways makes it possible to prevent condylar resorption with pharmacological intervention. The scientific literature shows that antioxidants, tetracyclines, omega-3 fatty acids, non-steroidal anti-inflammatories, hormone therapy and inflammatory cytokine inhibitors are able to diminish articular erosions. Once condylar resorption is medically controlled, the clinician can more reliably restore the patient to occlusal harmony, airway patency and facial balance.

Learning objectives:

 1. Understand how compression and inflammation at the mandibular condyle cause condylar resorption.
 2. Understand the biological pathways that are activated by compression and inflammation which cause condylar resorption.
 3. Understand how medications interfere with condylar resorption pathways.
 4. Understand how to minimize compression of the mandibular condyle.

Biografia:

Dr Michael Gunson ukończył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, a następnie otrzymał tytuł lekarza oraz specjalisty chirurga szczękowo-twarzowego. Po ukończeniu szkolenia dr Gunson nawiązał współpracę z dr G. Williamem Arnettem w Center for Corrective Jaw Surgery w Santa Barbara, w Kalifornii. Ich praktyka chirurgiczna skupia się na poprawie estetyki twarzy oraz zabiegach rekonstrukcyjnych. Dr Gunson bada i leczy tysiące pacjentów z problemami estetycznymi, funkcjonalnymi oraz dotyczącymi problemów ze snem. Filozofia leczenia dr Gunsona, obejmująca ortognatyczne i estetyczne procedury, pozwala uzyskać poprawę zdrowia pacjentów. Dr Gunson jest autorem wielu wykładów na całym świecie oraz publikuje wiele badań na temat chirurgii ortognatycznej, estetyki twarzy, bezdechu sennego oraz leczenia zapalenia stawów skroniowo-żuchwowych, a także resorpcji wyrostków kłykciowych żuchwy. Prawdziwą przyjemność sprawia mu dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi lekarzami poprzez prowadzenie wykładów oraz publikowanie artykułów naukowych.

Dr. Michael J. Gunson graduated from UCLA Dental School and continued on to receive his Medical Degree and Specialty Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery from UCLA. Upon completion of his training, Dr. Gunson partnered with Dr. G. William Arnett at the Center for Corrective Jaw Surgery in Santa Barbara, California. Their surgical practice is limited to facial aesthetics and reconstruction. Dr. Gunson examines and treats thousands of patients with aesthetic, functional, and sleep conditions. Dr. Gunson treatment process enhances his orthognathic and aesthetic surgical techniques which provides patients with improved health and satisfaction. Dr. Gunson lectures throughout the world and publishes his research on orthognathic surgery, facial aesthetics, obstructive sleep apnea and the treatment of TMJ arthritis and condylar resorption. He enjoys sharing this information with colleagues through publications and lectures.

Giorgio Iodice (Włochy)

Tytuł wykładu: Biomechanika i zakotwienie szkieletowe w ortodoncji: nowe protokoły postępowania i nowe możliwości leczenia / Biomechanics and Skeletal anchorage in orthodontics: new protocols and new treatment possibilities

Tematyka wykładu: 

Wprowadzenie zakotwienia szkieletowego w ortodoncji jako prostego i bezpiecznego narzędzia, zrewolucjonizowało świat ortodoncji. Ułatwienie leczenia dotychczas bardzo skomplikowanych i trudnych przypadków, spowodowało, że jeszcze kiedyś niemożliwe do wyleczenia problemy, obecnie okazują się jednak możliwe. Przez ostatnie piętnaście lat, stosowanie zakotwienia szkieletowego znacząco zmieniło nasze codzienne praktyki ortodontyczne, prowadząc do powstania nowych protokołów i ułatwiając biomechanikę leczenia ortodontycznego. Obecnie mikroimplanty ortodontyczne są integralną częścią leczenia ortodontycznego, zwłaszcza podczas skomplikowanego i złożonego leczenia. W takich sytuacjach zapewniają niezawodne zakotwienie i umożliwiają ortodoncie zastosowanie systemów sił, które często nie mogłyby być zastosowane przy wykorzystaniu konwencjonalnej ortodoncji. Jednakże, wiedza dotycząca biomechaniki i różnych przemieszczeń zębów, w połączeniu z miejscem aplikacji siły oraz z uwzględnieniem kości oraz tkanek przyzębia, wydaje się jeszcze bardziej istotna w aspekcie tworzenia aparatów mających wygenerować podczas leczenia przewidywalne siły. Rzeczywiście, aplikacja biomechaniki opartej na zakotwieniu szkieletowym, a zwłaszcza zakotwieniu opartym na mikroimplantach podniebiennych, spowodowała powstanie nowych protokołów postępowania i otworzyła nowe możliwości leczenia, dla najróżniejszych celów ortodontycznego leczenia. Doprowadziło to do powstania bardzo efektywnej i skutecznej ortodoncji.

 

The introduction of Temporary Anchorage Devices (TADs), safe devices and simple clinical use, has revolutionized the orthodontic world, simplifying otherwise very complex treatments, and making possible treatments otherwise impossible. During the last fifteen years, the use of TADs has deeply transformed our daily orthodontic practice, leading to new protocols and simplified orthodontic biomechanics. Nowadays, TADs are an integral part of orthodontic treatment, especially of complex patients, providing a reliable anchorage and allowing the orthodontists to apply force system which often cannot be applied efficiently with conventional mechanics. However, the careful knowledge of the biomechanics and of the different types of movement, according to the point of application of the forces, of the bone and periodontal support, is ever more important in designing appliances to deliver predictable force system. Indeed, the application of biomechanics on skeletal anchorage and especially palatal skeletal anchorage has determined new protocols and new treatment possibilities for the most varied orthodontic aims, able to lead to an effective and efficient orthodontic treatment.

Biografia:

Giorgio Iodice ukończył studia na Wydziale Stomatologicznym na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Tam też obronił doktorat oraz specjalizację w dziedzinie ortodoncji. Uzyskał także Certyfikat Umiejętności w Ortodoncji we Włoszech oraz European Board of Orthodontics. Był członkiem komisji egzaminacyjnej International Board of Orthodontics w latach 2013, 2015 i 2017. W 2014 był również członkiem komisji egzaminacyjnej SIDO (Societa Italiana di Ortodonzia). W 2009 roku uzyskał certyfikat z dziedziny leczenia zamkami lingwalnymi Incognito, a od 2012 pełni funkcję Clinical Professor programu Incognito master w Neapolu. W 2017 roku uzyskał stopień Master in Lingual Orthodontics. Jest adiunktem na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu oraz Honorowym Starszym Wykładowcą na Uniwersytecie w Otago (Nowa Zelandia). W latach 2018-19 był Prezydentem Italian Society of Aligners (SIALIGN). Pełnił rolę Wice Prezydenta Włoskiego Stowarzyszenia Ortodontów (Italian Association of Specialists in Orthodontics, ASIO) w latach 2018-19, a obecnie pełni role Prezydenta tego stowarzyszenia. Obecnie (2020-21) jest Prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Begg’a (European Begg Society of Orthodontics, EBSO), aktywnym członkiem SIDO, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Specjalizuje się w ortodoncji, a jego głównym zainteresowaniem w pracy klinicznej i naukowej jest leczenie pacjentów dorosłych, zastosowanie zakotwienia szkieletowego oraz związek pomiędzy okluzją i stawami skroniowo-żuchwowymi. Jest recenzentem kilku krajowych i międzynarodowych czasopism. Autor rozdziałów w książkach i wielu publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach, jak również wykładowca na międzynarodowych kongresach i uczelnianych programach doszkalających.

Giorgio Iodice received the degree in “Dentistry”, the Specialty in “Orthodontics” and the PhD in “Oral Sciences” from the University of Naples “Federico II”. He received the Certificate of Excellence in Orthodontics in Italy (Italian Board of Orthodontics) and the E.B.O. (European Board of Orthodontics). Member of the IBO examining committee in 2013, 2015 and 2017, and of the SIDO Model Display examining committee in 2014. Certificated for the Incognito lingual technique in 2009, from 2012 he is Clinical Professor at the Incognito Master in Naples. In 2017 he attained the Master degree in Lingual Orthodontics. Adjunct Clinical Professor at the University of Naples Federico II and Honorary Senior Lecturer at the University of Otago (New Zeland), he is President 2018-2019 of the Italian Society of Aligners (SIALIGN), Vice-President 2018-2019 and President 2020-2021 of the Italian Association of Specialists in Orthodontics (ASIO), President 2020-2021 of the European Begg Society of Orthodontics (EBSO), active member of SIDO, EOS, SIBOS, AIDOr and SIDA. Exclusivist in orthodontics, his main clinical and research interest are focused on the characteristics of treating adult patients, temporary anchorage devices (TADs) and the relationship between occlusion and temporo-mandibular disorders. Referee of several national and international journals, he has been author of book chapters and numerous publications in national and international journals, as well as speaker in international congresses and university masters.

Domingo Martin (Hiszpania)

Tytuł wykładu: Wykorzystanie implantów do kontroli wymiaru pionowego, strzałkowego i poprzecznego podczas leczenia ortodontycznego / The use of dental implants for vertical, sagittal and transverse orthodontic treatment

Tematyka wykładu: 

Wykorzystanie implantów zębowych jako zakotwienie przy ortodontycznych ruchach zębów, jeżeli tylko jest dobrze zaplanowane i przeprowadzone, może pomóc w rozwiązaniu problemów we wszystkich trzech płaszczyznach przestrzennych. Obecnie zakotwienie szkieletowe jest tak popularne, że miniimplanty ortodontyczne są wprowadzane przez wielu lekarzy. Co może z tego wynikać, wielu lekarzy zupełnie zapomniało o implantach zębowych jako bardzo dobrym źródle zakotwienia. Podczas wykładu zostanie poruszony temat umiejscowienia implantów zębowych i tego, jak, kiedy i gdzie ortodonta może je wykorzystać. Wykład zostanie wzbogacony o prezentację przypadków klinicznych.

 

The Use of Dental Implants for orthodontic tooth movements when well planned and perfectly executed can help us resolve problems in all three planes of space. Today skeletal anchorage is so popular that mini screws are being placed in enormous numbers and yet many doctors have completely forgotten about dental implants as a great source of anchorage. In my presentation I will talk about the placement of implants and how orthodontist must be involved and when, how and where to use them. Many cases will be presented.

Tematyka kursu przedzjazdowego: 

Diagnostyka ortodontyczna: od planowania 2D do 3D, a obecnie nawet 4D!!! – klucz do sukcesu

Lekarze rówżnych specjalności są świadomi tego, jak bardzo ważna jest diagnoza i jak wpływa ona na finalny efekt każdego leczenia. Stomatologia nie jest od tego wyjątkiem i nie powinniśmy lekceważyć znaczenia procesu diagnostycznego. Diagnoza jest kluczem do sukcesu i im bardziej kompletna i dokładna ona jest, tym większe są szanse na powodzenie procesu terapeutycznego. Nasi pacjenci to nie tylko zęby, ale raczej układ stomatognatyczny i powinniśmy mieć kryteria oraz ustalone cele leczenia dla każdej części składowej tego układu. W trakcie wykładu zostaną poruszone kwestie dotyczące narzędzi jakie wykorzystuję podczas diagnozowania, które są ważne z punktu widzenia osiągnięcia jak najlepszego rezultatu leczenia. Wykład zostanie wzbogacony o przypadki kliniczne. Zostanie podkreślone znaczenie diagnozy i to, dlaczego powinniśmy spędzić więcej czasu na diagnozowaniu pacjentów oraz jak to pomoże w zredukowaniu występowania możliwych problemów.

Orthodontic Diagnosis: From 2D to 3D and now 4D - The Key to Success

Everyone related to any medical speciality is well aware of the importance of diagnosis and how it influences the final outcome of any treatment protocol. Dentistry should not be different and we should not take lightly the importance of the diagnostic process. Diagnosis is the key to success and the more complete and the more thorough the diagnostic process is, the more successful we will be with our treatments. Our patients are not just a set of teeth, but rather a complete stomatognathic system and we should have criteria and treatment goals for every area of the system.In my presentation I will talk about all the diagnostic tools which are important to make sure our patients get the best treatment outcome possible. I will illustrate my talk with many cases. I will stress on the importance of diagnosis and why we should spend more time diagnosing and how this will help us avoid failures.

Biografia:

B. A. na Uniwersytecie Południowej Karoliny / Tytuł Lekarza Uniwersytetu Kraju Basków / Doktor Uniwersytetu Kraju Basków / Tytuł specjalisty ortodoncji Uniwersytetu w Walencji / Dyplom Okluzji Funkcjonalnej uzyskany w Centrum Williama Rotha w San Francisco, Kalifornia (1991-93) / Dyplom Fundacji Stomatologii Bioestetycznej Portland, Oregon (2004-6) / Aktywny Członek Angle Society of Europe / Prezydent Angle Society w latach 2014-16 / Laureat nagrody im. Juana Carola za najlepszą prezentację na S.E.D.O. (Hiszpańskie Towarzystwo Ortodontyczne), 1991 / Prezydent spotkania S.E.D.O. (Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego), 2000 / Dyplom Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EBO), 2008 / Dyrektor Centrum Okluzji Funkcjonalnej im. Williama Rotha (Hiszpania i Portugalia) / Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Ortodontyczengo im. Williama Rotha / Profesor Wizytujący na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalonii w Barcelonie, na Wydziale Ortodoncji / Profesor Wizytujący Na Katolickim Uniwersytecie w Buenos Aires, Argentyna / Profesor Wizytujący na Uniwersytecie w Bostonie, USA / Prowadził szkolenia i wykłady w Hiszpani, Portugalii, Francji, Włoszech, Niemczech, Rosji, Chinach, Anglii, Australii, Izraelu, Chile, Argentynie, Meksyku, Urugwaju, Indii, Turcji, Dubaju (Zjednoczonych Emiratach Arabskich), Japonii, USA i wielu innych krajach / Recenzent European Journal of Orthodontics / Recenzent Journal of the Turkish Orthodontic Society / Recenzent International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery / Prowadzi prywatny gabinet ortodontyczny w San Sebastian (Hiszpania)

B.A. University of Southern California., M.D. University of Basque Country, D.D.S. University of Basque Country, M.S. in Orthodontics University of Valencia, Diploma For Functional Occlusion – Roth Williams Center 1991-1993 San Francisco California, Diploma Foundation for Bioesthetic Dentistry 2004-2006 Portland, Oregon, Active Member Angle Society of Europe, President of the Angle Society 2014-2016, Juan Carol Prize for Best Presentation at the S.E.D.O. (Spanish Society of Orthodontics) 1991, President of the S.E.D.O. Meeting (Spanish Society of Orthodontics) 2000, Diplomate of the European Society of Orthodontics (EBO) 2008, Director of Roth-Williams Center for Functional Occlusion – Spain and Portugal, President of Roth-Williams International Society of Orthodontics., Visiting Professor – International University of Catalunya -Barcelona Orthodontic Department, Visiting Professor University Complutense of Madrid - Department of Periodontics., Visiting Professor Catholic University of Buenos Aires – Argentina, Visiting Professor Boston University USA, Dr. Martín has given courses and conferences in Spain, Portugal, France, Italy, Germany, Russia, China, England, Austria, Israel, Chile, Argentina, Mexico, Uruguay, India, Turkey, Dubai (U.A.R.), Japan, USA and many other countries, Reviewer for the European Journal of Orthodontics, Reviewer for the Journal of the Turkish Orthodontic Society, Reviewer for the International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, Private practice limited to Orthodontics in San Sebastian,Spain

Ingrid Różyło-Kalinowska (Polska)

Tytuł wykładu: Diagnostyka obrazowa zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych / Imaging diagnostics of temporomandibular joints

Tematyka wykładu:

W diagnostyce obrazowej schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) stosowanych jest wiele badań z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej, takich jak zdjęcia rentgenowskie, skopia rentgenowska, tomografia stożkowa (CBCT), tomografia komputerowa (TK), tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego (MR), ultrasonografia (usg) oraz badania z zakresu medycyny nuklearnej. Mnogość tych metod oznacza, że nie ma jednej, uniwersalnej, która odpowie na wszystkie pytania lekarza kierującego na badania obrazowe ssż. Celem pracy jest zaprezentowanie możliwości obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych z uwzględnieniem wad i zalet poszczególnych metod, potencjalnej szkodliwości dla pacjenta i personelu, dostępności aparatury, jak też wskazań w różnych schorzeniach. Zostanie przedstawiona rola poszczególnych technik obrazowania w ortodoncji, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęcia pantomograficznego i tomografii stożkowej CBCT jako badań szeroko dostępnych w gabinetach stomatologicznych.

 

Numerous imaging methods are used in diagnostics of temporomandibular joints (TMJ) diseases, such as radiography, fluoroscopy, Cone-Beam Computed Tomography (CBCT), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), ultrasonography (US) and nuclear medicine. Multitude of the above listed methods means that there is no one universal technique that would address all questions of referring practitioner. The aim of the study is to present possibilities of imaging of TMJs including advantages and disadvantages of imaging techniques, potential harmful effects on patients and staff, availability of equipment, as well as indications in different lesions. There will be presented the role of imaging diagnostics in orthodontics focused on panoramic radiograph and CBCT as these imaging tools are widely available in dental offices.

Biografia:

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Prodziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista (II°) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. 
Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji i 350 doniesień zjazdowych. Wypromowała 14 doktorów nauk medycznych i jest promotorem 4 przewodów doktorskich w toku. Była recenzentem 26 rozpraw doktorskich, w tym doktorantów z Brazylii i Danii.
Odbyła 7 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Jordania, Turcja, Wielka Brytania). Jest wykładowcą i organizatorem licznych kursów, o zasięgu krajowym, europejskim i światowym w formie stacjonarnej i online. Była wykładowcą na zaproszenie na kongresach (np. FDI World Dental Congress San Francisco 2019, ICDMFR Kaoshiung, Tajwan 2017), wygłasza webinaria w języku polskim, angielskim  (m.in. FDI Oral Health Campus “Benefits and limitations of Cone-Beam Computed Tomography in Clinical Practice”) i hiszpańskim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym, a także dla studentów polskich kierunków elektroradiologia i higiena stomatologiczna. 
Była Prezydentem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology (2018-2020). Jest Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology, vice-Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Przewodniczącą Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Opiekunem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Oddział Lublin. Była Przewodniczącą Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 3rd Junior Meeting of the EADMFR w Lublinie w roku 2016 oraz 18th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology w roku 2022. Jest członkiem ERO-FDI Working Group Digitalisation in Dentistry - e-Health-Artificial Intelligence.
Prof. Różyło-Kalinowska redaktorem naczelnym „Journal of Stomatology”, a także członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. „Dentomaxillofacial Radiology”, „European Annals of Dental Sciences”, „Journal of Oral and Maxillofacial Radiology”) i krajowym, jak też recenzentem w wielu czasopismach krajowych i zagranicznych.
Jest autorką i współautorką podręczników w języku angielskim: “Atlas of Cone-Beam Computed Tomography” (Wiley, 2022),  “Atlas of Dentomaxillofacial Anatomical imaging” (Springer 2022), “Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics” (Springer, 2021), “Essentials of Dental Medicine” (Naklada Slap, Chorwacja, 2021),  „Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics” (Springer, 2021) „Imaging Techniques in Dental Radiology” (Springer, 2020), „Imaging of Temporomandibular Joint” (Springer, 2018). Jest autorką i współautorką 5 podręczników w języku polskim, w tym „Współczesna radiologia stomatologiczna” (2012, 2015, 2021), jak też rozdziałów w 7 podręcznikach. Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego. 

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska is the Head of the Department of Dental and Maxillofacial Radiodiagnostics of the Medical University of Lublin and serves as the vice-Dean of the Faculty of Medical Dentistry of this University. She is specialist in radiology and diagnostic imaging. 
Scientific work of Ingrid Różyło-Kalinowska includes over 250 full papers and over 350 conference contributions. She is supervisor of 14 completed PhD theses, 4 on-going PhD processes as well as of 11 MSc dissertations. She was reviewer of 26 PhD theses, including candidates from Brasil and Denmark.
She completed 7 training periods abroad (France, Jordan, Spain, Turkey, UK) including Erasmus Plus program. 
Her didactic work includes dental radiography and radiology, maxillofacial radiology, medical radiology and diagnostic imaging, she was a lecturer at numerous international courses and workshops on dentomaxillofacial radiology as well as invited speaker (eg. FDI World Dental Congress San Francisco 2019, ICDMFR Kaoshiung, Taiwan 2017). She delivers webinars in Polish, in English (eg. FDI Oral Health Campus “Benefits and limitations of Cone-Beam Computed Tomography in Clinical Practice”, Indonesia, Turkey) as well as in Spanish (Chile, South America).
She is the Past President of the European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology and member of the Junior Committee of the EADMFR. She hosted the 3rd Junior Meeting of the EADMFR in Lublin, Poland, in 2016 and the 18th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology in 2022. She is a member of the ERO-FDI Working Group Digitalisation in Dentistry - e-Health-Artificial Intelligence.
She is the Regional Director of International Association of Dentomaxillofacial in Europe, vice-President of the Polish Dental Association, the Chairman of the Section of DentoMaxillofacial Radiology of the Polish Medical Radiological Society. 
She is the Editor-in-Chief of the “Journal of Stomatology”, journal of the Polish Dental Association. She belongs to the editorial boards of several scientific journals including “Dentomaxillofacial Radiology” and serves as a reviewer of numerous manuscripts submitted to international scientific journal.
She is author of the book “Imaging Techniques in Dental Radiology” (Springer, 2020), co-editor and co-author the book “Temporomandibular Joint Imaging” (Springer, 2018), co-author of the books: “Atlas of Cone-Beam Computed Tomography” (Wiley, 2022),  “Atlas of Dentomaxillofacial Anatomical imaging” (Springer 2022), “Ultrasonography in Dentomaxillofacial Diagnostics” (Springer, 2021), “Essentials of Dental Medicine” (Naklada Slap, Croatia, 2021).  She is co-author of 5 dentomaxillofacial radiology textbooks in Polish, chapters on dentomaxillofacial radiology in 7 Polish textbooks. She translated 8 medical textbooks (including 3 on dental as well as  head and neck radiology) from English or German to Polish.

Kazimierz Szopiński (Polska)

Tytuł wykładu: Zastosowanie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej wiązką stożkową w diagnostyce zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych / Magnetic Resonance Imaging and Cone Beam Computed Tomography in assessment of disorders of the temporomandibular joints

Tematyka wykładu: 

Tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografia komputerowa wiązką stożkową (CBCT) wyparły całkowicie z praktyki klinicznej starsze metody diagnostyczne, takie jak zdjęcia zewnątrzustne lub artrografia. W CBCT dobrze widoczne są struktury kostne stawów skroniowo-żuchwowych, stąd też technika ta jest metodą z wyboru przy urazach i w chorobie zwyrodnieniowej. CBCT jest również użyteczne w diagnostyce chorób zapalnych. Technika ta jednak nie pozwala na uwidocznienie krążka stawowego ani pogrubiałej błony maziowej (chociaż przy właściwym pozycjonowaniu położenie głów żuchwy w dołkach stawowych może wskazywać na zwichnięcie krążków). MRI jest metodą z wyboru w obrazowaniu zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych. Mimo, iż tkanka kostna ma niski sygnał w MRI, można w tej technice dobrze ocenić kształt i położenie głów żuchwy. Najważniejszą zaletą MRI jest możliwość zobrazowania kształtu i położenia krążka stawowego, obecności wysięku oraz pogrubienia błony maziowej. W większości ośrodków badanie to jest wykonywane w dwóch pozycjach – w zwarciu (przywiedzeniu żuchwy) i maksymalnym rozwarciu (odwiedzeniu żuchwy). Jednak jedynie badanie dynamiczne ze stopniowanym rozwarciem (odwiedzeniem żuchwy) może pokazać zmieniające się położenie i ruchomość krążka stawowego. Lekarze dentyści zajmujący się leczeniem chorób stawów skroniowo-żuchwowych powinni znać anatomię radiologiczną tych struktur oraz obraz najczęściej występujących nieprawidłowości.

 

The advent of magnetic resonance imaging (MRI) and cone-beam computed tomography (CBCT) has rendered the older radiographic techniques obsolete. CBCT shows robustly the bony structures of the temporomandibular joints, being the method of choice in trauma and degenerative diseases. CBCT is useful in diagnosis of inflammatory diseases. It cannot, however, show the articular disc or thickened synovium (although with proper open and closed mouth positioning, the position of the condylar heads in the mandibular fossae may be suggestive). MRI is a method of choice in imaging of intrinsic derangements of the temporomandibular joints. Although the bone itself has low signal in MRI, the shape and position of the condylar heads in the mandibular fossae can be reliably assessed. The major advantage of MRI is its ability to show the shape and position of the articular disc, presence of articular effusion, and thickening of the synovium. In most centers it is performed in mouth open and mouth closed position. However, only dynamic imaging with graded mouth opening can show the actual position and mobility of the articular disc. Dentists should be familiar with radiologic anatomy, as well as with the patterns of most common disorders of the temporomandibular joints.

Biografia:

Kazimierz Szopiński jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1984) i I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (1991). Doktorat uzyskał w roku 1996 na II Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej, habilitację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w roku 2003, tytuł profesora nauk medycznych w roku 2012. Posiada specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej (1999), oraz radiologii i diagnostyki obrazowej (2003). Uzyskał również Uniwersytecki Dyplom w zakresie ultrasonografii klinicznej na Uniwersytecie Montpellier-Nimes (Francja). Odbył staże naukowe i zawodowe w Niemczech (Zakład Neuroradiologii Szpitala św Katarzyny, Stuttgart) i Francji (Zakład Neuroradiologii, Szpital Uniwersytecki La Timone, Marsylia). Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta odbył roczny staż naukowy w Zakładzie Radiologii i Nauk Radiologicznych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA). Od roku 2011 prof. Szopiński jest kierownikiem Zakładu Radiologii Stomatologicznej I Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – EADMFR (obecnie również członkiem rady centralnej tej organizacji), Międzynarodowego Towarzystwa Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (IADMFR) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR). Jest autorem i współautorem 91 artykułów naukowych, 1 książki, oraz 24 rozdziałów w książkach. Zainteresowania prof. Szopińskiego obejmują modelowanie komputerowe w radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, nowe zastosowania tomografii rezonansu magnetycznego oraz anatomię kliniczną.

Kazimierz T. Szopinski is a master of electronic engineering (MS, Warsaw University of Technology 1984) and a physician (MD, Medical University of Warsaw 1991). Doctor in medical sciences (PhD, Medical University of Warsaw 1996), habilitation in radiology (Medical University of Warsaw 2003), professor of medicine (2012). He is a specialist in nuclear medicine (1999), and radiology (2003). He obtained also a University Diploma of Clinical Ultrasound at the University of Montpellier-Nimes, France. He was trained in Germany (Department of Neuroradiology, Katharinenhospital, Stuttgart) and France (Department of Neuroradiology, Hopital de la Timone, Marseilles, France). As a Senior Fulbright Scholar, he completed his post-doctoral research fellowship at the Department of Radiology and Radiologic Science of the Johns Hopkins School of Medicine (Baltimore MD, USA, 1998/1999). As a full professor he currently heads the Department of Dental and Maxillofacial Radiology at the Faculty of Medicine and Radiology. He is a member of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology (currently a member of the Central Council), International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology, and European Society of Radiology. He published 91 journal articles, 1 book, 24 book chapters, and presented 142 papers at national and international congresses. His current research is focused on computer modeling in dentomaxillofacial radiology and neuroradiology, novel applications of magnetic resonance imaging, and clinical anatomy.

Dymphna Vangeel/Jan van de Perre (Belgia)

Tytuł wykładu: Najważniejsze aspekty współpracy pomiędzy ortodontą a chirurgiem w efektywnym leczeniu szkieletowych wad zgryzu / Make it work! The essentials about cooperation between orthodontist and surgeon

Tematyka wykładu: 

Wykładowcy zaprezentują kluczowe elementy ich zasady „3 x 3”, które wg nich są niezbędne do osiągnięcia dobrego rezultatu leczenia i zadowolonych pacjentów. Zespół składa się z trzech graczy: pacjent, ortodonta i chirurg. Dobra komunikacja, precyzyjna informacja i częsta wymiana zdań są ważne zanim jeszcze rozpocznie się leczenie ortodontyczne. Podczas diagnozy staramy się określić zaburzenia we wszystkich trzech płaszczyznach i tam, gdzie to konieczne, uwzględnić wszystkie zaburzenia. Ważne jest, aby podczas całego trwania leczenia, zawsze w głowie mieć zaplanowany cel leczenia. Trzema najważniejszymi elementami są: okluzja, drogi oddechowe i harmonia twarzy. Pamiętanie o nich spowoduje, że plan leczenia spełni większość oczekiwań stawianych przez pacjentów. Wykładowcy zaprezentują dużą ilość zdjęć licznych przypadków klinicznych, wiele praktycznych porad oraz mają nadzieję na wiele pytań oraz odpowiedzi na nie.

 

As all good things come in three, so is the cooperation regarding the surgical-orthodontic treatment of all your orthognatic patients. We will present you the essential three x three topics to reach out for good results and happy patients. The team exists out of three players: the patient, the orthodontist and the surgeon. Good communication, clear information, and frequent discussion is important even before you start orthodontics. In the diagnose, we reach out to map the three dimension, and where necessary, treat them all. Numerous clinical examples will be given. And last but not least, keep always the aim of the treatment in your mind. Three essentials parts here are occlusion, airway and facial balance. Keeping these in mind making your treatment plan, will cover most of your patient’s expectations. We will bring this lecture with a lot of images, practical tips, and hopefully, many questions and answers.

Biografia:

Dympha ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie w Leuven jako lekarz dentysta w 1988 roku. Od 1988 do 1998 roku pracowała jako dentysta w Genk i Deurne, zajmując się leczeniem zachowawczym, protetycznym a także periodontologią i pedodoncją. Przeprowadzała również leczenie w sedacji oraz ogólnym znieczuleniu. Od 1999 do 2003 roku odbyła staż z ortodoncji w Liege, Tilburg (Holandia) i Brugii, który ukończyła z wyróżnieniem. Po jego ukończeniu od razu podjęła pracę jako ortodontka w Tongeren i Antwerpii, skupiając się głównie na leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym (ok. 150 przypadków rocznie). Prowadząc leczenie wielospecjalistyczne z wykorzystaniem zabiegów ortognatycznych współpracuje z Centrum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ZMACK w Antwerpii, a w szczególności ze swoim mężem Janem Van de Perre.

Jan Van de Perre ukończył medycynę (1987) i stomatologię (1990). Oba kierunki z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Leuven. Po skończeniu studiów podjął nauki u prof. Fossion em. (w Leuven i Antwerpii), prof. Stoelinga em. (w Arnhem), a później z Johnem Lowry (w Bolton-Blackburn, w Wielkiej Brytanii). Jest zawsze bardzo często zapraszany na międzynarodowe zjazdy i kongresy, aby zaprezentować różne tematy dotyczące chirurgii szczękowo-twarzowej. Po dziesięcioletniej karierze w Leuven i Tongeren (zarówno akademickiej, jak i zawodowej), przeniósł się do Antwerpii, gdzie w podobnej formie rozpoczął współpracę z 13 kolegami, m. in. z prof. Nadjmi (Szpital Uniwersytecki w Antwerpii). Jego głównym zainteresowaniem jest chirurgia ortognatyczna i chirurgiczne leczenie obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS). Razem z Dymphna wygłosili wiele wykładów w Polsce dla Polskiego Stowarzyszenia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Lublin, Sopot, Olsztyn) i są nadal zapraszani na krajowe i międzynarodowe kongresy, aby zaprezentować ich własną filozofię chirurgii ortognatycznej. Podczas wykładu podzielą się z nami wiedzą na temat organizacji, komunikacji i planowania leczenia pacjentów ortognatycznych.

Dymphna graduated at the university of Leuven as a dentist in 1988 with great distinction. From1988 until 1998 she worked as a general dentist in Genk and Deurne, performing all the aspects of dentistry: conservative, prosthetic, parodonlogic and pediatric dentistry (incl. treatments under sedation and general anesthesia). From 1999 until 2003 she had orthodontic training in Liege, Tilburg (NL) and Bruges. She graduated with greatest distinction and started a full-time orthodontic practice right away, in Tongeren and Antwerp. The focus in her treatment is on combined orthodontic-orthognatic surgery (over 150 cases a year), in which she is collaborating with the ZMACK center of maxillofacial surgery (Antwerp), in particular with her husband Jan Van de Perre

Jan Van de Perre graduated in Leuven for medicine (1987) and dentistry (1990) with great distinction. Afterwards, he started his training with Prof. Fossion em. (in Leuven and Antwerp), Prof. Stoelinga em. (in Arnhem), and the late John Lowry (in Bolton-Blackburn, UK). He is always a very welcome guest in national and international fora to present about diverse topics in oro-maxillofacial surgery. After a 10-year-long career in Leuven and Tongeren (academic and professional level), he switched to a similar concept in Antwerp, were he collaborates with 13 other colleagues, including Prof. Nadjmi (university hospital Antwerp). His major focus is on orthognatic surgery and surgical treatment of OSAS. Dymphna and Jan have given several presentations in Poland for the national societies in Maxillofacial Surgery and Orthodontics (Lublin, Sopot, Olzstin), and they are often invited in national and international congresses to present their philosophy in orthognatic surgery. They will bring us a story about organisation, communication, and treatment planning in orthognatic patients.

Izabela Szarmach (Polska)

Tytuł wykładu: Wspomaganie przemieszczania zębów w leczeniu ortodontycznym – czy tylko ważny jest czas? / Assisted tooth movement in orthodontic treatment – is the time the main concern?

Tematyka wykładu: 

Z wielu badań naukowych wynika, że przedłużająca się terapia ortodontyczna może mieć wpływ na tkanki przyzębia, stan korzeni zębów czy kondycję szkliwa. Długość trwania leczenia jest jednak trudna do oszacowania. W związku z tym poszukiwane są alternatywne metody leczenia w celu uzyskania zadawalającego wyniku i kompromisu czasowego. Aby pokonać wyzwanie długości trwania leczenia należy zdefiniować wszystkie zmienne, które kontrolują czas. Można podzielić je na 3 ważne kategorie. Pierwszą z nich jest lekarz, odpowiadający za: właściwe rozpoznanie, opracowanie planu leczenia, dobór mechaniki leczenia, metod wspomagających przemieszczanie zębów i wybór aparatów ortodontycznych. Drugą kategorię stanowi sam pacjent, który bierze czynny udział w procesie diagnostycznym, akceptuje plan leczenia, jest sumienny w procesie leczenia, dba o właściwą higienę jamy ustnej. Trzecią kategorię stanowią czynniki biologiczne, a są to ściśle regulowane procesy komórkowe będące odpowiedzią indywidualną każdego pacjenta. Okazuje się jednak, że długość trwania leczenia ortodontycznego nie zawsze wiąże się z jego skróceniem nawet wtedy, kiedy zastosujemy wspomagające protokoły przemieszczeń zębów. Na podstawie dostępnych danych z piśmiennictwa i własnego ponad 10 – letniego doświadczenia w stosowaniu chirurgicznych metod wspomagania przemieszczeń zębów przedstawione zostaną aktualne poglądy i protokoły postępowania

As many research show long lasting orthodontic therapy may have an impact on periodontal tissues, roots status or enamel condition. However, it is difficult to estimate the duration of the treatment. That is why, the solution of the compromise between satisfactory outcome and duration of the treatment, is the alternative method being searched. The challenge of the treatment duration can be overcome by defining all the time variables. It might be divided into three major categories. The first one is the doctor responsible for the: correct diagnosis, treatment plan, selection of the treatment mechanics, methods assisting tooth movement, orthodontic appliances of choice. Patient stands for the second category who plays an active role in diagnostic process, accepts the treatment plan, is diligent and cares for the proper oral hygiene. Biological factors, such as regulated cellular processes as an individual response in each individual, are the third category. It turns out however that even the use of assisted tooth movement protocols, might not reduce the treatment time. Current views and treatment protocols will be presented based on available literaturę data and over 10 years of own clinical experience in surgically assisted tooth movement.

Biografia:

Dr hab. n. med. Izabela Szarmach jest absolwentką studiów stomatologicznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie ortodoncji. Od 2005 roku kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ramach podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą (USA, Australia, Szwajcaria, Szwecja, Portugalia, Francja, Finlandia, Włochy, Czechy) dotyczących przedmiotu ortodoncji. Tematyczny przegląd dorobku koncentruje się wokół tematów: diagnostyki i leczenia wad narządu żucia, współpracy interdyscyplinarnej oraz badań śliny w przebiegu leczenia ortodontycznego. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych. Od ponad 25 lat prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie ortodoncji. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ortodoncji w województwie podlaskim oraz członka Komisji Stomatologicznej OIL w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS).

Izabela Szarmach graduated from dental faculty on the Medical University of Białystok as a doctor of dental medicine. Izabela Szarmach has many years of clinical experience in the orthodontic field. Since year 2005 she is the head of the Department Orthodontics, Medical University of Białystok. Izabela Szarmach underwent series of orthodontic training programs in country and abroad (USA, Australia, Switzerland, Sweden, Portugal, France, Finland, Italy, Czech Republic) to improve her qualifications. The review of her scientific achievements focuses on the topic of diagnosis and treatment of the masticatory system, interdisciplinary cooperation and saliva tests during orthodontic treatment. She is the main author of over 150 scientific articles. From 25 years she owns her private specialized practice. She is the member of The National Examination Commission in orthodontics. Izabela Szarmach acts as a Consultant in podlaskie province in the field of orthodontics, as well as a participant of the Dental Commission OIL in city of Białystok. She is a member of the Polish Orthodontic Society (PTO), Dental Polish Society (PTS), European Orthodontic Society (EOS).

Sawicki Leszek (Polska)

Tytuł wykładu: Bioestetyka – dopełnienie leczenia ortodontycznego. Tooth morphology matters / Bioesthetics - perfect tool for finishing the ortho case. Tooth morphology matters.

Tematyka wykładu: 

Bioestetyczna koncepcja rehabilitacji uzębienia jako dopełnienie leczenia ortodontycznego jest niezwykle ważna dla uzyskania stabilności efektów terapeutycznych. Twórcą tej metody jest dr Robert Lee, który zaobserwował koegzystencję niestartych i naturalnej budowy zębów z ich właściwą funkcją oraz prawidłowo funkcjonującym stawem skroniowo-żuchwowym. Obserwacje biologicznych, funkcjonalnych i biomechanicznych zasad, które determinowały stabilność i zdrowie układu stomatognatycznego pozwoliły na sformułowanie idei prawidłowego zdrowego modelu ludzkiego uzębienia. Ów model zakłada maksimum zdrowia w układzie stomatognatycznym – z możliwie najmniejszym wpływem sił w stawach skroniowo-żuchwowych i w obrębie przyzębia, możliwie minimum starcia zębów, prawidłowe żucie i połykanie, komfortowe napięcie mięśni oraz akceptowalną estetykę. Esencją Bioestetyki jest zrozumienie znaczenia prawidłowej, naturalnej formy (morfologii) poszczególnych zębów oraz stawu skroniowo-żuchwowego dla właściwej funkcji tych elementów. Reasumując: w jaki sposób forma determinuje funkcję. Zasady które nakreślił dr Lee, są niezwykle ważne dla właściwego planowania leczenia zarówno prostych przypadków jak i tych bardzo skomplikowanych. Sukces interdycyplinarnego podejścia opiera się na poznaniu prawidłowej morfologii naturalnego uzębienia, a w szczególności relacji pomiędzy stanem stawu skroniowo- żuchwowego a stanem uzębienia, położeniem zębów w łuku, przebiegiem tkanek miękkich i ich wpływem na układ zębowo-twarzowy oraz twarzoczaszkę. W ramach wykładu omówione zostaną zasady współpracy pomiędzy stomatologiem (protetykiem) a ortodontą, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Bioestetyki – dla uzyskania optymalnej funkcji układu stomatognatycznego z poszanowaniem stabilnego stawu skroniowo-żuchwowego.

 

Implementing Bioesthetic concept of stomatognathic rejuvenation after orthodontic treatment plays a key role in order to achieve stable results. Dr Robert Lee, biologist and dentist, formulated the biologic, functional and biomechanical principles that determine the optimal outcome. Therefore he had developed idea of human optimal model for reference. This model is based on the maximum health of the human masticatory system, minimal stress on the TMJ and periodontium, minimal wear on the teeth, comfortable muscle activity, good masticating and swallowing function, and good esthetics. The essence of this concept is understainding natural healthy tooth and joint form and how the form dictates function. All the priciples set forth by dr Lee are profound in impact in designing predictable healhty results from the simple restorative case to complex full-mouth rejuvenation. Succes for such comprehensive dentistry is dependant on the clinician’s understanding of the morphology of natural dentition, including the relationship of the TMJ and dentition, structure and mechanics of the TMJ, tooth position, gingiva contours and the influence of these elements on the dental, dentofacial and facial complexes. The lecture will cover most important issues of teamwork between orthodontist and dentist (prosthodontist) regarding the Bioesthetics as a major factor in achieving the optimal healthy results ans stable TMJ.

Biografia:

Dr n. med. Leszek Sawicki był wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta). Jest specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI, ICOI DGOI), Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD) oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE), członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Traumatologii Uzębienia (IADT), jest członkiem OBI Foundation Bioesthetic Dentistry (Level IV), Jedna z pierwszych osób w Polsce, które ukończyły ekskluzywny program leczenia szyną MAGO w OBI - Foundation for Bioesthetic Dentistry Institute for Comprehensive Occlusal Diagnosis & Minimally Invasive Complete Care Dentistry, USA. Dr Leszek Sawicki jest autorem publikacji polskich i zagranicznych, tłumaczem książek z zakresu urazów zębów i chorób miazgi w stomatologii dziecięcej. Jest wykładowcą kursów specjalizacyjnych, seminariów i warsztatów poświęconych zagadnieniom urazów zębów i terapii endodontycznej w uzębieniu mlecznym i stałym z niezakończonym rozwojem korzeni, diagnostyką i terapią schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego oraz okluzji. Zawodowo szczególnie pasjonuje się zagadnieniami traumatologii stomatologicznej, stomatologią estetyczną oraz rehabilitacją układu stomatognatycznego, prywatnie lubi sport (biegi długodystansowe, narciarstwo), podróże i czas spędzony w gronie rodziny.

Dr Leszek Sawicki, specialist in Pediatric Dentistry, former Adjunct at Pediatric Dentistry Dept. Medical Univ. Of Gdansk. He is a Member of Polish Implantology Association, International Congress of Oral Implantologist, German Association of Implantology, Polish Academy of Pediatric Dentistry, Polish Academy of Esthetic Dentistry and International Academy of Dental Traumatology. Dr Leszek Sawicki is also a Bioesthetic Dentist – Member of OBI Foundation of Bioesthetic Dentistry. One of the first doctors in Poland that completed exclusive training curriculum of MAGO splint design and treatment in Denver - Foundation for BioEsthetic Dentistry Institute for Comprehensive Occlusal Diagnosis & Minimally Invasive Complete Care Dentistry, USA. Dr Leszek Sawicki is a author of many publications in Polish and International papers, translator of books in dental field. Lecturer in many courses and seminares focused on dental trauma, dental pulp, TMJ issues and occlusion.

Federico Migliori (Włochy)

Tytuł wykładu: Efektywność w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładek / Efficiency in digital aligner orthodontics

Tematyka wykładu: 

Odkąd na początku XXI wieku w branży ortodontycznej pojawiły się nakładki, istniały kontrowersje dotyczące tego, czy skomplikowane przypadki ortodontyczne można leczyć za pomocą systemu Invisalign. Dziś, 20 lat później, kiedy nakładki są już powszechnie stosowane w głównym nurcie leczenia ortodontycznego, potencjalne rozwiązania tej kwestii nie są już dla nas istotne – interesuje nas znalezienie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób sterować wykorzystaniem naszych narzędzi cyfrowych i jak dostosować stosowane przez nas aparaty, aby nie tylko leczyć prawidłowo, ale również skutecznie. Skuteczność leczenia jest kluczowym czynnikiem, gdy mamy do czynienia z wieloma przypadkami leczenia z zastosowaniem nakładek. Skuteczność przekłada się na mniejszą liczbę analiz planu leczenia ClinCheck, mniejszą liczbę nakładek przy krótszym czasie leczenia i potencjalnie mniejszą liczbę dodatkowych nakładek. Skupimy się na tym, jak zoptymalizować biomechanikę w ortodoncji cyfrowej z zastosowaniem nakładek oraz jak w tym celu usprawnić przebieg pracy lekarzy. Od ustalenia właściwych zaleceń przez analizę ClinCheck w nowym oprogramowaniu Pro 6.0 po monitorowanie leczenia z wykorzystaniem wszystkich dostępnych nowych funkcji.

 

Since aligners entered the orthodontic world in early 2000s, controversy has existed over whether difficult orthodontic cases could be treated with the Invisalign System. Today, 20 years later, with aligners now in the mainstream of orthodontic therapy, the question is no more what is possible to be done, but how to take control of our digital set up and customize appliance in order not only to be successful but also efficient. Treatment efficiency is the key factor when starting to deal with many aligner cases and means having less ClinCheck reviews, less aligners with shorter treatment time and potentially less additional aligners. Shorter treatment time also means better treatment compliance and we will focus on how to optimize biomechanics in digital aligner orthodontics and to improve your workflow to make it happen. From setting the right requests on your prescription, the Clincheck review with the new Pro 6.0, to the monitoring of the treatment taking advantage of all the new features available..

Biografia:

Dr Federico Migliori uzyskał dyplom lekarza stomatologa na Uniwersytecie Marche w 2007 roku, a następnie ukończył program rezydencki u dr Jeffreya Okesona w Orofacial Pain Center na Uniwersytecie Kentucky. W 2011 roku ukończył specjalizację w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie Insubria, zdobywając w tym samym roku nagrodę International Aligner Research Award. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu we Florencji. Od 2015 roku jest prelegentem klinicznym i członkiem Europejskiej Rady Doradczej firmy Align Technology i dotychczas prowadził leczenie za pomocą nakładek ponad 1000 pacjentów. Jest międzynarodowym mówcą i autorem wielu prac naukowych. Przeprowadził ponad 100 kursów certyfikacyjnych Invisalign w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, a także przemawiał na wielu europejskich szczytach i kongresach. Jest członkiem założycielem Włoskiego Towarzystwa Stomatologicznej Medycyny Snu. Pracuje we Włoszech, koncentrując się na leczeniu za pomocą przezroczystych nakładek, nowych technologiach cyfrowych i zagadnieniach zaburzeń oddychania podczas snu..

Dr Federico Migliori obtained his dental degree from the Marche Polytechnic University in 2007, after completing a residency program with dr Jeffrey Okeson at the Orofacial Pain Center, University of Kentucky. He specialized in Orthodontics at the University of Insubria in 2011, winning in the same year, the International Aligner Research Award. He is now an adjunct professor in the department of Orthodontics at the University of Florence. Since 2015 he is a Clinical Speaker and member of the European Advisory Board for Align Technology and has treated more than 1000 patients with aligners. International speaker and author of many scientific papers, he has given more than 100 Invisalign Certification courses throughout Europe and Middle East, as well as spoken at many European summits and congresses. Founding member of the 'Italian Society of Dental Sleep Medicine”, he carries out his profession in Italy, focusing on treatments with clear aligners, new digital technologies and sleep breathing disorders..

Lokalizacja

Miejsce Zjazdu i kursów:
Sheraton Sopot Hotel
Powstańców Warszawy 10,
81-718 Sopot

Miejsce kursów pozjazdowych:
Q Hotel Plus Kraków****
(280 m od Centrum kongresowego 
ICE w Krakowie)
ul. Wygrana 6
30-311 Kraków

Patronat honorowy

Patronat medialny

Sponsorzy i wystawcy

BURSZTYNOWY